A Vajdasági Módszertani Központ 1996 óta működő civil szervezet. Alaptevékenysége a magyar nyelven oktató pedagógusok szakmai, módszertani továbbképzése és tájékoztatása az oktatás aktualitásairól.

A VAJDASÁGI MÓDSZERTANI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

A Vajdasági Módszertani Központ ( www.vmk.rs) az alábbi tevékenységeket végzi:

Kiadói tevékenységének keretében megjelenteti az Új Kép pedagógiai szakfolyóiratot (www.ujkep.net), amely eljut valamennyi vajdasági magyar tannyelvű oktatási intézménybe. Évi négy nyomtatott száma jelenik meg, ill. a honlapján is közöl tanulmányokat, szakmai beszámolókat, híreket, cikkeket, felhívásokat. Az Új Kép Facebook-oldalán a vajdasági oktatást érintő hírekről lehet olvasni.

Pedagógus-továbbképzéseket, konferenciákat, szakmai tribünöket, szimpóziumokat, előadásokat és szakmai műhelyeket szervez.

A pedagógus társadalom tájékoztatása és továbbképzése mellett a VMK intellektuális szolgáltatásokat is végez.

A NetTanTár - Virtuális Tanári Szoba Vajdaság első online pedagógus-továbbképző honlapja és digitális tananyagbázisa, amely a vajdasági magyar tannyelven oktató általános- és középiskolai tanároknak nyújt multimediális tananyag-kiegészítőket, valamint útmutatót és segítséget azok tanórán történő felhasználásához. A honlapon szakmai előadások és képzések segítenek a multimediális ismeretátadás konvencióinak elsajátításában. Online tanácsadást nyújt, valamint szakmai fórumot szervez, amelynek célja vajdasági szintű virtuális magyar tannyelvű szakaktívák kialakítása.

A Tantárgyháló tanulmányi verseny www.tantargyhalo.net általános- és középiskolás diákok számára nyújt versenyzési lehetőséget. A pályázat célja ösztönözni a tanulókat a tudományok/tantárgyak, fogalmak, jelenségek, események közötti összefüggések felfedezésére és megismerésére, az interdiszciplináris, kutatójellegű munkára, a tanulmányírás gyakorlására. A sikeres részvétel megkívánja a tanuló és a mentor, illetve konzulens szaktanárok közeli együttműködését.

A Tantárgyháló tanulmányi verseny általános- és középiskolás diákok számára nyújt versenyzési lehetőséget. A pályázat célja ösztönözni a tanulókat a tudományok/tantárgyak, fogalmak, jelenségek, események közötti összefüggések felfedezésére és megismerésére, az interdiszciplináris, kutatójellegű munkára, a tanulmányírás gyakorlására. A sikeres részvétel megkívánja a tanuló és a mentor, illetve konzulens szaktanárok közeli együttműködését.

A Központ kapcsolatot tart fenn és együttműködik oktatási intézményekkel, az oktatás kérdéseivel foglalkozó állami és civil szervezetekkel.

A VMK célja, hogy hozzájáruljon a színvonalas magyar nyelvű oktatás megvalósításához és népszerűsítéséhez, segítséget nyújtson a pedagógusok szakmai és módszertani tudásának bővítésében, átfogó, naprakész információkat nyújtson az oktatást érintő kérdésben szülők, diákok és szakemberek részére így hozzájárulva a vajdasági magyar közösség esélyegyenlőségének biztosításához.

Munkatársaink

Amstadt Aranka fizikatanár, Szabadka
Barlai Jenő szociológus, Szabadka
Arnold Ildikó magyartanár, Szabadka
Bálint Irén magyartanár, Szabadka
Beszédes István művészeti és műszaki szerkesztő (Új Kép), Zenta
Béres Zoltán matematikatanár, Szabadka
Búcsú Ottó műszaki tárgyak oktatója, Szabadka
Cinkler Klára kémiatanár, Szabadka
Cseh Deák Katarina adminisztrátor, Szabadka
Dognar Aleksandar szerbtanár, Szabadka
Dr. Gábrity Molnár Irén szociológus, Szabadka
Dr. Hózsa Éva irodalmi szerkesztő (Új Kép), magyartanár, Szabadka
Jenei Ervin közgazdász, Magyarkanizsa
Kovács Róbert földrajztanár, Szabadka
Dr. Mészáros Zoltán történelemtanár, Szabadka
Miskolci Nyilas Izabella biológiatanár, Szabadka
Lukács Tibor angoltanár, Szabadka
Kovács Róbert földrajztanár, Szabadka
Novák Mónika pszichológus, Szabadka
Dr. Péics Hajnalka matematikatanár, Szabadka
Soós Edit felelős szerkesztő (Új Kép), biológiatanár, Szabadka
Szálas Tímea elnök (VMK), szerkesztő (Új Kép), Szabadka
Szlávity Ágnes magiszter közgazdász, Szabadka
Szórád Endre kémiatanár, Zenta
Szügyi Judit matematikatanár, Topolya
Takács Izabella magyartanár, Szabadka
Tóth Ágota magyartanár, Szabadka
Török Arnold lektor, Szabadka
Vanger László közösségi médiaszolgáltatások, Horgos

Kapcsolat

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU SUBOTICA
VAJDASÁGI MÓDSZERTANI KÖZPONT SZABADKA
Srbija/Szerbia 24000 Subotica/Szabadka
Age Mamužića 13/II
Tel/fax: (+381-24) 554-184
E-mail: ujkep.modszertani@gmail.com
UREDNIŠTVO ČASOPISA UJ KEP
ÚJ KÉP SZERKESZTŐSÉGE
Srbija/Szerbia 24000 Subotica/Szabadka
Age Mamužića 13/II
Tel/fax: (+381-24) 554-184
E-mail: ujkep.modszertani@gmail.com

NLB Banka AD Beograd Filijala u Subotici
Számla szám: 310-152553-06
PIB: 100850628
A.sz.: 08646252